Alkoholbehandling og Motivation til alkoholafvænning

 

Alkoholbehandling og - rådgivning

Behandling her på Behandlingscenter Møllen er tilrettelagt således at såvel klienter som pårørende får den optimale, individuelle behandling. Vi bestræber os på til enhver tid at tilbyde den bedste alkoholafvænning og behandling tilrettelagt efter den enkeltes behov.

På Behandlingscenter Møllen lægger vi meget stor vægt på klientens ret til anonymitet. Hvis du ønsker det, kan du derfor lade dig indskrive helt anonymt!

Døgntelefon  -   70 26 12 24

Læs mere

Alkoholbehandling på Møllen

Hvorfor Behandlingscenter Møllen?

Behandlingscenter Møllen er det eneste Alkoholbehandlingscenter i Danmark, som kun henvender sig til privatpersoner og til virksomheder. Vi tilbyder behandling af Alkohol- og/eller medicinafhængighed.

Vi sætter pris på at være et lille behandlingscenter, da vi mener, det er afgørende for at kunne udføre relevant individuel alkoholbehandling. Vi har plads til 12 beboere, som alle bor på eneværelse.

Læs mere

Før du gør noget

Har du selv, eller én du holder af, et problem med alkoholafhængighed og/eller medicinafhængighed? Har du brug for hjælp til at motivere et familiemedlem, en ven, medarbejder eller kollega, til at modtage alkoholbehandling, så ring til os - vi hjælper med motivationsrådgivning. Rådgivning og motiavationssamtaler er gratis.

Familien er optaget af alkoholikeren - bruger masser af tid og energi på at udvise en vis normal adfærd og facade overfor hinanden i familien og over for omverdenen. Samtidig føler man skyld og skam ved på den måde at dække over misbruget. Familien bliver medafhængig.
 

Kontakt os

Film om Møllen - kaffe med Kurt

Møllens historie

Birthes brevkasse

Birthes brevkasse

Birthe brevkasse

Udsendelse med Anders Agger, fra Møllen

Se udsendelsen her

  
    Ring døgnet rundt alle ugens dage på 7026 1224   

Om ankomsten

Er du for påvirket til selv at rejse - og har du ikke nogen, som kan bringe dig hertil, henter vi dig gerne. Det er med i prisen.

Ved ankomsten til Behandlingscentret tager vi en kort og indledende snak med dig om din situation, som den er lige nu, din afhængighed, hvad, hvornår og hvordan du har brugt og indtaget alkohol. Efter et lægecheck indkvarteres du i et hyggeligt og indbydende eneværelse. Hvis du har lyst på dette tidspunkt, viser vi dig resten af huset og hjælper dig i det hele taget med at finde dig til rette.

De følgende dage bliver der taget mere konkret fat om din situation. Du får en dybdegående snak med din personlige behandler og du lærer de andre i gruppen at kende. Da vi er et lille behandlingssted vil du ikke blive overvældet af et stort antal med-klienter. De 12 klienter der er plads til på Møllen lærer ret hurtigt hinanden at kende.

Læs mere

Alkoholbehandling på Møllen

Om abstinensfri afrusning

Hvis der er behov for det, indledes den første del af din genopretning med en medicinsk baseret afrusning og/eller Nada-akupunktur.

Afrusningen fastlægges ud fra lægelige betragtninger og kriterier, og sikrer, at du slipper for de ellers meget ubehagelige abstinenser, du sandsynligvis vil få uden din sædvanlige indtagelse af alkohol. Selve afrusningsfasen skal ydermere medvirke til, at du kan samle fysiske kræfter og finde dig til rette.

Vi hjælper dig igennem afrusningen så smertefrit, psykisk og fysisk, som muligt. Du har vort personales fulde opbakning og støtte døgnet rundt. Vi har ikke glemt, at frygten for abstinenser alene er drivkraft nok til at fortsætte drikkeriet. I afrusningsperioden er du mest sårbar og måske også tilbøjelig til at opgive projektet og håbet om »et nyt og bedre liv« - allerede INDEN den egentlige alkoholbehandling går i gang. Men du ER allerede bedre på vej, end du måske SELV tror! Bare du holder ved ...

Læs mere

Om lægetilsyn

Snarest muligt efter din ankomst vil en af vores fasttilknyttede læger foretage en grundig undersøgelse af dig for at fastslå din almentilstand og klarlægge om særlige foranstaltninger skal iværksættes. Såfremt du har brug for en afrusning eller nedtrapning, planlægger vores læge det i samråd med dig.

Læs mere

  
    Ring døgnet rundt alle ugens dage på 7026 1224   

Om selve alkoholbehandlingen

Vi arbejder ud fra Minnesota modellens principper. Vi guider dig til erkendelse og accept af dit problem og din sygdom. Med dit eget og helt personlige potentiale angribes selve sygdommen - ikke dig som person!

Vores alkoholbehandling er meget koncentreret, og foregår som gruppeterapi og individuel terapi, undervisningstimer, besvarelse af skriftlige og personlige opgaver, personlige samtaler med din rådgiver, følelsesrapporter, gæsteforelæsninger, behandlingsfilm og deltagelse i AA-møder.

Gennem samværet med andre kommer du til at forstå dig selv, dine egne reaktioner, og hvorfor du må holde op med at drikke!

Mødet med andre klienter er en meget befriende, livs- og håbgivende oplevelse. Opdagelsen af, at masser af andre mennesker har levet i nøjagtig den samme tilstand af håbløshed, angst og ensomhed som en selv, er en meget stor befrielse for de fleste klienter - du er IKKE alene i hele verden om dette problem!

Læs mere

Alkoholbehandling på Møllen

Du arbejder med mental ædruelighed - og ikke blot fysisk

Du får indsigt i benægtelsens grundlæggende væsen, forsvarsreaktioner og -mekanismer, vrede, glæde, sorg og samspilsroller.

Grundlaget til genskabelse af kontakten med dine ægte følelser og inderste ønsker lægges. Dit selvværd og din selvtillid oparbejdes.

Du får erkendelse på områder som livsglæde, kerneværdier og livskvalitet. Du får øjnene op for nye og positive muligheder i dit liv som ædru.

Du får opfølgning og efterbehandling, så du stille og roligt kan vænne dig til dit nye liv. I de følgende 11 måneder efter alkoholbehandlingen er slut, tilbyder vi 1/1 dags individuel efterbehandling. Der vil være undervisning / samvær, samt erfaringsudveksling med andre tidligere klienter og din terapeut fra opholdet.

Læs mere

Ædru alkoholikere

Ædru alkoholikere forstår til fulde den aktive alkoholikers tankegang, følelser, skam og de alvorlige problemer som er drikkeriets tro følgesvend. Alle terapeuter på Behandlingscenteret er derfor ædru alkoholikere med behandlingsrelevante uddannelser. Vores rådgivere/vagter er ligeledes ædru alkoholikere, som har været ædru i mange år efter at have gennemført alkoholbehandling efter Minnesota modellen.

Vi lægger meget stor vægt på det terapeutiske miljø, hvor det er altafgørende for en vellykket alkoholbehandling, at du kan føle dig tryg og tillidsfuld, tør åbne dig og være helt ærlig omkring dig selv – alt sammen i en virkelig positiv, varm og imødekommende atmosfære.

Læs mere

TV2 Ultimatum - Benny

Før du gør noget

Motivation ved benægtelse!

Motivation ved benægtelse

Vi tilbyder gratis rådgivning og vejledning

TV2 Ultimatum - Thim

Før du gør noget

  
    Ring døgnet rundt alle ugens dage på 7026 1224