Intervention - kursus

Vil du lære at udføre interventioner?

Erik Hansen har igennem de sidste 20 år lavet interventioner for at hjælpe alkoholikere i behandling for deres misbrug. De fleste danskere kender Erik Hansen fra TV2´s programrække ”Ultimatum”, hvor det er ham, der hjælper de pårørende og venner til at få aktive, benægtende alkoholikere til at tage imod et tilbud om behandling.

På kurset vil principper og teorier gennemgås i de forskellige former for interventioner, der udføres i dag. Der vil være oplæg, film samt praktiske øvelser og cases. Derudover vil Eriks personlige oplevelser med udførte interventioner indgå i undervisningen.

  • Screening og Brief Intervention

  • For – Intervention

  • Arbejdsgiver Intervention

  • Familie Intervention

  • Familiemønstre og -roller

  • Der udstedes diplom for kursusgennemførelse

Der kan maksimalt være 10 deltagere på holdet

 

 

 

 

Om Erik Hansen

Erik er medejer af Behandlingscenter Møllen, som behandler alkohol- og medicinmisbrugere efter Minnesota modellen. Derudover er han underviser og eksaminator på DAC-uddannelsen på Frederiksberg Centret.

Erik Hansen er uddannet og certificeret Addiction Councelor (Hazelden, Irland), Supervisor fra Kempler, og socialpædagog.

Erik Hansen er uddannet BRI I og II (Broad Registrated Interventionist) i England, udbudt af AIS (Association of Interventionist Specialist).