Behandlingen på Behandlingscenter Møllen

Behandlingen på Behandlingscenter Møllen

Behandlingscenter Møllen har til huse i dejlige lokaliteter, oprindeligt en vandmølle som er genopført i en ny form, og specielt indrettet til at huse 12 beboere. Indkvartering finder sted i enkeltværelser.

Møllen tilbyder hyggelige, komfortable og venlige omgivelser med hjemlige stuer og tilhørende undervisningsfaciliteter, stor parklignende have med å-gennemløb, egen fiskesø, bålplads og en fantastisk smuk og rekreerende natur lige udenfor døren.

I den sparsomme fritid er der mulighed for at dyrke motions- og styrketræning, solarium , lystfiskeri, bordtennis, mv., samt ikke mindst rekreation, reflektion og eftertanke i den vidunderlige omgivende natur.

 

 

Personalet

Ædru alkoholikere forstår til fulde de alvorlige problemer, følelserne og den destruktive tankeverden, som er drikkeriets tro følgesvend. Alle ansatte på Behandlingscenter Møllen er derfor ædru alkoholikere, herunder behandlerne som også har en behandlingsrelevant baggrund og uddannelse.

Vi lægger meget stor vægt på det terapeutiske miljø på Møllen, da vi er klar over at det er altafgørende for en vellykket behandling, at du kan føle dig tryg og tillidsfuld, tør åbne dig og være helt ærlig omkring dig selv - alt sammen i en virkelige positiv, varm og imødekommende atmosfære.

Se personaleoversigten her

 

 

Total anonymitet i alkoholbehandlingen

Hvis du ønsker det, behøver du ikke oplyse os dit fulde navn. Du kan gennemføre opholdet 100% anonymt.

 

 

Ankomsten 

Er du for påvirket til selv at rejse - eller har du ikke nogen, som kan bringe dig hertil, henter vi dig gerne - ligemeget, hvor i landet du befinder dig.

Ved ankomsten til Behandlingscenter Møllen tager vi en indledende snak med dig og dine eventuelle pårørende om din situation, som den er lige nu, din afhængighed, hvad, hvornår og hvordan du har brugt og indtaget alkohol.

Derefter indkvarteres du i et hyggeligt eneværelse og tildeles en "omsorgsperson" blandt de andre beboere, der hjælper dig de første dage.

Kontakt os

 

 

Lægetilsyn

Snarest muligt efter din ankomst vil en af vores fast tilknyttede læger foretage en grundig undersøgelse af dig for at fastslå din almentilstand, og klarlægge om særlige foranstaltninger skal iværksættes.

 

 

Abstinensfri afrusning

Hvis der er behov for det, indledes den første del af din genopretning med en medicinsk baseret afrusning og/eller Nada-akupunktur. Afrusningen fastlægges ud fra lægelige betragtninger og kriterier, og sikrer, at du slipper for de ellers meget ubehagelige abstinenser, du sandsynligvis ville få uden din sædvanlige indtagelse af alkohol.

Selve afrusningsfasen skal ydermere medvirke til, at du kan samle fysiske kræfter. Vi hjælper dig igennem afrusningen så smertefrit, psykisk og fysisk, som muligt. Du har vort personales fulde opbakning og støtte døgnet rundt. Vi har ikke glemt, at frygten for abstinenser alene er drivkraft nok til at fortsætte drikkeriet.

I afrusningsperioden er du mest sårbar og måske også tilbøjelig til at opgive projektet og håbet om »et nyt og bedre liv« - allerede INDEN den egentlige behandling går i gang. Men du ER allerede bedre på vej, end du måske SELV tror! Bare du holder ved.

 

 

Selve behandlingen

Opholdet har en varighed af 5-6 uger. Ud fra Minnesota modellens principper guider vi dig til erkendelse og accept af dit problem og din sygdom. Med dit eget og helt personlige potentiale angribes selve sygdommen - ikke dig som person!

Behandlingen er MEGET koncentreret, og foregår som undervisningstimer, gruppeterapi og individuel terapi, besvarelse af skriftlige og personlige opgaver, følelsesrapporter, personlige samtaler med din rådgiver, gæsteforelæsninger, filmforevisninger og deltagelse i AA-møder.

Gennem samværet med andre ligesindede kommer du til at forstå dig selv og dine egne reaktioner, og hvorfor du må holde op med at drikke. Mødet med andre klienter er en meget befriende, liv- og håbgivende oplevelse. Opdagelsen af, at masser af andre mennesker har levet i nøjagtig den samme trykkende og isolerede skal, er en meget stor befrielse for de fleste klienter - du er IKKE alene i hele verden om dette problem!

Du arbejder med din MENTALE ædruelighed - ikke blot den fysiske! Du får indsigt i benægtelsens grundlæggende væsen, forsvarsreaktioner og -mekanismer, vrede, glæde, sorg og samspilsroller.

 

  • Grundlaget til genskabelse af kontakten med dine ægte følelser og inderste ønsker lægges.

  • Dit selvværd og din selvtillid oparbejdes.

  • Du får erkendelse på områder som livsglæde, kerneværdier og livskvalitet.

  • Du får øjnene op for de nye og positive muligheder i dit liv som ædru.

 

I hver af de følgende 11 måneder efter behandlingens afslutning tilbydes du 1/1 dags individuel efterbehandling samt undervisning/samvær og erfaringsudveksling med andre færdigbehandlede klienter og din terapeut.

I behandlingspakken indgår endvidere, foruden en familiesamtale, også et tilbud til din nærmeste pårørende om et weekend kursus. På kurset vil han/hun sammen med pårørende til dine med-klienter få indsigt i alkoholisme og ikke mindst få lettet det psykiske pres, der uvilkårligt har ligget på dem efter at have været sammen med en alkoholiker i måske mange år.

 

 

Behandlingscenter Møllen

DøgnTelefon 7026 1224