Medicin misbrug

Sovemedicin

Hvis du er ude i et medicin misbrug, kan behandlingscenter Møllen hjælpe dig. Vi er Danmarks førende behandlingscenter og de fleste af vores klienter kommer ud af deres medicin misbrug efter behandling hos os. Hvis du mener, at du har et  medicinmisbrug, kan vi tilbyde dig den rigtige behandling.

Sovemedicin og Benzodiazepin

Omkring 300.000 danskere er i behandling med sovemidler og beroligende midler. De fleste under behandling er kvinder. Danskerne bruger sovemidler for omkring 110 millioner kroner om året. Sovemedicin nedsætter den tid der går, inden man falder i søvn, og det antal gange man vågner. Samtidig gør medicinen søvnen mere overfladisk.

Hvilke former for sovemedicin findes?

Sovemedicin er opdelt efter, hvor lang tid de forskellige midler virker.
Korttidsvirkende sovemedicin benyttes, hvis man har indsovningsbesvær.
Langtidsvirkende sovemedicin virker i længere tid, men kan til gengæld give mere sløvhed og gøre én forvirret næste dag.
Der er dog meget stor forskel på den individuelle reaktion.

Alkohol udover en til to genstande gør det nok lettere at falde i søvn, men giver en urolig nattesøvn. Alkohol er vanedannende og virker forstærkende på sovemedicin. Sovemedicin bør som hovedregel kun bruges i kortere perioder på max. 14 dage. Længere tids brug medfører afhængighed. Man bør undgå sovemedicin, hvis man har sygdomme i lever og lunger. Det samme gælder hvis man har problemer med misbrug af alkohol og medicin.

Sovemedicin består af medicin fra gruppen benzodiazepin ofte kaldet benzo eller benzodiazepin lignende præprarater. Benzodiazepin er stærkt vanedandende og er man først afhængig af medicin fra benzo gruppen er udtrapning svær og langvarig. Udtrapning af et benzodiazepin forbrug foregår bedst i døgnbehandling under lægeopsyn. Abstinenser i forbindelse med benzodiazepin afhængighed er uro, søvnløshed, angst, og ofte ses en øget indtagelse af alkohol for at mindske abstinenserne. Abstinenserne kan medføre kramper som kan være livstruende. Benzodiazepin abstinenser er længerevarende end abstinenser efter heroin og morfin afhængighed!!

Misbrug af medicin

Behandlingscenter Møllen har mange års erfaring med behandling af mennesker med medicin misbrug. Vi har altid behandlet efter Minnesota-modellen og det giver varige resultater. Mere specifikt kommer 80 % af de behandlede ud af deres misbrug af medicin efter endt behandling på Møllen. Vi tilbyder afrusning efter vores læges anvisning, medicin udtrapningen foregår efter af tale med klienten. Vi tilbyder den medicin afhængige akupunktur som supplement til medicin udtrapningen.
Kontakt behandlingscenter Møllen nu, hvis du har et problem med misbrug af medicin, eller en af dine pårørende har det. Med den rette behandling kan du blive hjulpet tilbage til et godt liv med ordentlig livskvalitet. Misbrug af medicin ødelægger tilværelsen for alt for mange mennesker. Kontakt Møllen og hør, hvordan vi kan hjælpe dig ud af et medicin misbrug.Klik på Behandling i menuen ovenfor, hvis du vil vide mere om vejen væk fra medicin misbrug.

Ring Nu til: Behandlingscenter Møllens Døgtelefon 7026 1224

Abstinensbehandling

Der er i hovedtræk 2 grupper medicin som er afhængigheds skabende, benzodiazepin og opioid.
Opioid er hovedgruppen af smertestillende medicin ofte med et indhold af morfin.

Abstinensbehandling af benzodiazepiner

Benzodiazepin er beroligende og angstdæmpende medicin ofte er den ordineret som sovemedicin.
Benzodiazepin er mere vanedannende end heroin der skal mindre antal mg. Til før der opstår en stærk afhængighed, ofte vil de medicinafhængige undskylde sig med at det er lægen som har udskrevet medicinen. Det er vigtigt at forstå at kroppen reagerer på samme måde uanset hvorfra eller af hvem man har fået medicinen. Det er heller ikke nogen løsning at give lægen skylden for afhængigheden, det vil ikke lindre abstinenserne.
Abstinenser efter benzodiazepin afhængighed er længere og sværere end efter noget andet kendt stof/medicin. Ambulant afgiftning har ofte ringe resultater fordi der ikke er den nødvendige supplerende behandling af abstinenserne, trangen vil vinde over de gode hensigter.
Pludselig ophør med brug af benzodiazepiner er særdeles farligt og vil oftest medføre kramper og er i værste fald livstruende/dødelig, nedtrapning under professionel vejledning er nødvendig. Mange opnår varige resultater ved internatbehandling nødvendigheden af miljø afskærmning, kombineret med motivationsopbyggende behandling, minimerer de psykiske abstinenser. Døgnbehandling giver store fordele da personalet straks kan iværksætte ekstra støtte foranstaltninger i form af akupunktur/NADA motion og evt. øgning af dosis i en kortere periode.
Den medicinske afrusning foretages ved hjælp af benzodiazepiner med lang halveringstid under nedtrapning. Dosis ordineres af en læge efter en vurdering af patientens fysiske og psykiske tilstand, varighed af afhængigheden og tolerance.
Det er af største vigtighed at patienten observeres tæt i nedtrapningsforløbet.
En afrusning af benzodiazepin afhængige vil typisk være af en varighed på 21 dage.

Vi sender dig også gerne vores informationsmateriale. Skriv til info@mollen.dk eller ring på vores døgntelefon 7026 1224