Alkoholbehandling og motivation til alkoholafvænning

Alkohol eller medicin afhængig - har du selv, eller en du holder af, et problem? 

Har du brug for hjælp til at motivere din pårørende eller ven til at modtage behandling, så ring til os - vi kan hjælpe med motivations rådgivning!
Rådgivning af pårørende og alkohol afhængige samt motivations samtaler er Gratis.
Vi er behjælpelige med at rådgive omkring den rette finansiering.

Ring døgnet rundt alle dage på 7026 1224

Se: TV Udsendelsen Klik her 
Se også vores nye Kvalitets Rapport fra Tilsynet Klik Her
Se billeder fra Møllen 360 grader her

Vi er det eneste behandlingscenter i Danmark, som kun henvender sig til privatpersoner
og til virksomheder. Vi tilbyder behandling af Alkohol og/eller medicin afhængighed, men modtager ikke kommunalt anbragte klienter eller narkomaner.
Alkoholbehandling på Behandlingscenter Møllen er tilrettelagt således, at såvel klienter som pårørende får den optimale, individuelle behandling. Vi bestræber os på til enhver tid at tilbyde den bedste alkoholbehandling, tilrettelagt efter den enkeltes behov.

85 % af dem som kommer i behandling på Behandlingscenter Møllen forbliver ædru!

Da Møllen kun henvender sig til privatpersoner og virksomheder vil du ikke, som på andre behandlingscentre, møde narkomaner eller stærkt socialt-belastede på stedet, henvist af kommunerne.

Alkoholikere findes i alle sociale lag. "Manden på bænken" findes, men den typiske alkoholiker drikker derhjemme og forsøger at skjule sit misbrug for familien, vennerne og arbejdspladsen.


Alkoholbehandling og medicin afvænning 
Når du påbegynder alkoholbehandling eller afvænning fra medicin er det meget vigtigt at
få den rette abstinensbehandling. Den akutte abstinensbehandling består af en medicinsk nedtrapning som en af vores læger forestår. 
Professionel og målrettet abstinensbehandling under en alkoholbehandling reducerer
risikoen for afbrydelse af behandlingsforløbet, da du ikke skal igennem en såkaldt 
"kold tyrker" og have det fysisk dårligt under afrusningsforløbet.

Da vitaminbehandling har en positiv virkning i alkoholbehandling, får alle klienter en multivitaminkur, suppleret med ekstra B-vitaminer. Dette er også er med til at genetablere appetitten til mad, som mange alkoholikere har mistet.

I vores alkoholbehandling supplerer vi den medicinske behandling med et tilbud om 
NADA-akupunktur.

Du får din egen personlige rådgiver, som sammen med dig tilrettelægger et individuelt forløb.

Vi tilbyder alkoholbehandling som døgnbehandling i 5-6 uger med efterfølgende gratis efterbehandling i 11 måneder.
I behandlingspakken er der endvidere inkluderet et weekendkursus for nærmeste pårørende da vi er helt klar over, hvor svært det har været at være involveret i alkoholikerens liv!

Vores alkoholbehandling er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 trin. 
Denne form for alkoholbehandling - Minnesotabehandling, er den mest effektive form for behandling af afhængighed, der findes!

Alkoholbehandling efter de 12 trin og Anonyme Alkoholikere

Den enkeltes alkoholbehandling tager udgangspunkt i en erkendelse af misbruget og en forståelse for konsekvenserne af misbruget - de mentale, fysiske og sociale konsekvenser!

Genkendelse af og håndtering af benægtelse af misbruget udgør en væsentlig del af behandlingen ligesom følelser og personlige vaner afklares. Advarselstegn på tilbagefald identificeres og der udvikles under alkoholbehandlingen færdigheder og øvelse i at tackle situationer der kan opstå når man vender tilbage til "hverdagen".
Alkoholbehandling - kognitivt og systemisk

Vi bruger kognitiv og systemisk terapi i vores alkoholbehandling. Alkoholbehandling. Alkoholafvænning og afrusning uden antabus. Vi har læge og bruger minnesotamodellen. Alkoholrådgivning på misbrugscenteret. Alkoholbehandling i privatklinik. Misbrugsbehandling for alkohol.
Formålet med alkoholbehandlingen er at træne personlige færdigheder og lære at håndtere situationer, der er forbundet med den enkeltes misbrug. Alkoholbehandling hjælper alkoholikeren med at forstå sine reaktioner i forskellige situationer.

Alkoholisme medfører en lang række følgesygdomme som: Depression, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, osv. Depression er ofte en følge af alkoholisme - sjældent omvendt!

Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor Antabus, Psykologsamtaler og afgiftning forsøges uden varige resultater.

Brudte løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser er dagligdagen for alkoholikere, deres pårørende og børn.

Når forældre drikker for meget svækker det evnen til at drage omsorg for barnet, lytte til barnets behov og skabe tryghed. Mange som drikker for meget, er bange,usikre og har et lavt selvværd.Uro eller angst kan være årsag. I starten føles alkoholen måske rar, men bagefter rammes de fleste af dårlig samvittighed og drikker igen fot at glemme problemerne.

Vi ved, hvor svært det er at være vidne til, at et menneske man holder af, ødelægger sig selv og sin familie!
Skyld og Skam
En del klienter bærer rundt på følelser som eksempelvis skyld og skam, sorg, vrede, afmagt og mindreværd. På Behandlingscenter Møllen benytter vi forskellige terapiformer i enkeltsamtaler med en professionel terapeut for at løse op for disse følelser.

Når klienten er startet på bearbejdningen af skyld og skam, som en del misbrugere bærer rundt på, vil han/hun føle en stor lettelse og få mod på at arbejde videre med sine følelser.

TFT Terapi kendt som Tanke Feldt Terapi er en nænsom behandlingsmetode, der er særdeles effektiv. Vi kan opstarte med TFT og behandle videre med konventionelle terapi former, afhængig af, hvilke følelser der skal løses op for.

85% af dem der kommer i alkoholbehandling på Behandlingscenter Møllen forbliver ædru. Den statistik er vi stolte af. Det glæder os af hjertet af det lykkes for så mange af vores klienter og deres familier at få et nyt og langt bedre liv, uden alkohol.

Behandlingen hos os foregår i rolige,smukke og harmoniske omgivelser. På Behandlingscenter Møllen har vi træningscenter, solarium, bordtennis, og en fiskesø. Alle klienter bor på eneværelse.

Alkoholbehandling - ABC Rådgivning

Døgn Telefon 7026 1224

Find os her : KORT 

Alkoholbehandling - Er du pårørende til en alkoholiker, som har brug for alkoholbehandling? 
Det er ikke altid let at indse, at der er brug for alkoholbehandling - mange pårørende får hjælp ved at ringe til vores døgntelefon.