Medicin Afvænning

Hvis du har brug for hjælp til at komme ud af et medicinmisbrug, kan du læse om vores behandlingstilbud på hjemmesiden. Vi er Danmarks førende Behandlingscenter indenfor Medicinafvænning og har derfor de bedste forudsætninger for at hjælpe dig af med dit medicinmisbrug.

Der er i hovedtræk 3 grupper medicin som er afhængighedsskabende: sovemedicin (Benzodiazepin), smertestillende medicin (Opioider) og opkvikkende medicin (antidepressiv)
 

 

 

Abstinensbehandling - Medicin afvænning af sovemedicin

sovemedicin er mere vanedannende end heroin, der skal faktisk mindre antal miligram til, før der opstår en stærk afhængighed. Ofte vil den medicinafhængige undskylde sig med, at det er lægen, som har udskrevet medicinen. Det er vigtigt at forstå, at kroppen reagerer på samme måde, uanset hvorfra eller af hvem man har fået medicinen. Det er heller ikke nogen løsning at give lægen skylden for afhængigheden, det vil ikke lindre abstinenserne!
Abstinenser efter sovemedicin afhængighed er længere og sværere end efter noget andet kendt stof/medicin. Ambulant afgiftning har ofte ringe resultater, fordi der ikke er den nødvendige supplerende behandling af abstinenserne, og derfor vil trangen vinde over de gode hensigter.

Personer der begynder at indtage sovemedicin har mange forskellige symptomer Nogle lider af nervøsitet, stress eller indre uro. En stor gruppe døjer med søvnbesvær. Der opstår imidlertid ofte det problem, når man behandles med benzodiazepiner at der opstår toleransudvikling (at man har brug for større og større doser), samt at der opstår fysisk og psykisk afhængighed. Hos mange ses derfor et jævnt stigende dagligt forbrug som kan udvikle sig til et decideret misbrug.

Behandlingen med sovemedicin er symptomatisk, det vil sige, at det kun er angsten og uroen der forsvinder. De tilgrundliggende problemer forsvinder ikke. Har personen udviklet afhængighed af sovemedicin, kan der forventes abstinenssymptomer i form af angst, rastløshed og søvnbesvær - En ond cirkel er startet, hvor personen oplever en forværring af de symptomer, som var grundlaget for brugen af medicinen.

Pludselig ophør med brug af sovemedicin er særdeles farligt, og vil oftest medføre kramper. Det er i værste fald livstruende/dødelig, og derfor er nedtrapning under professionel vejledning nødvendig.

Mange opnår varige resultater ved døgnbehandling. Nødvendigheden af miljø afskærmning, kombineret med motivationsopbyggende behandling, minimerer de psykiske abstinenser

Døgnbehandling giver store fordele i medicin afvænning, da personalet straks kan iværksætte ekstra støtte foranstaltninger i form af akupunktur/NADA, evt. øgning af dosis i en kortere periode og frem for alt, ved at tale med den afhængige. Personalet på Møllen er selv alle tidligere misbrugere og ved derfor, hvordan det føles at være under afvænning.
Medicin afvænning foretages ved hjælp af Benzodiazepiner med lang halveringstid under nedtrapningen. Dosis ordineres af en læge efter en vurdering af patientens fysiske og psykiske tilstand, varighed af afhængigheden og tolerance.

 

 

Afhængighed af smertestillende - Medicinafvænning

Mange har fået smertestillende i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Den euforiske virkning, som disse fremkalder, er karakteriseret ved en stærk oplevelse af velvære, tilfredshed, ligegyldighed og angstdæmpning. Når en afhængighed har udviklet sig, er det denne psykiske tilstand misbrugeren efterstræber og derfor indtages stoffet igen og igen. Med tiden bliver virkningen mindre intens og der udvikles tolerans (man skal have mere og mere af "stoffet" for at få en virkning). Forbruget stiger og nu indtages det dels for at opretholde tilstanden af velvære og dels for at undgå det psykiske ubehag ved fysiske abstinenser og i det hele taget ubehaget ved at møde "virkeligheden".

Kontakt os

 

 

Pillemisbrug - medicinafvænning

Hvis du har et medicin misbrug, du ikke kan kontrollere, er Behandlingscenter Møllen er godt sted at få rådgivning hos. Her på hjemmesiden finder du mere information om vores behandlingsmetoder, vores faciliteter og Behandlingscenteret Møllen generelt. Hvis du har symptomer på et medicin misbrug, bør du kontakte de professionelle behandlere hos Møllen.

Medicin misbrug giver abstinenser som er svære at takle alene og man har brug for at snakke med nogen om det. Vi har stor erfaring med medicinmisbrug og ved derfor hvordan et medicin afvænning lettest takles.

 

Bestil materiale 

 

Medicin Afvænning Medicin Afvænning

Læs mere om Behandling på Behandlingscenter Møllen