Før du gør noget, se her!

Til alkoholikerens pårørende

Som pårørende til en alkoholiker er det næsten en uoverskuelig opgave at motivere vedkommende til at gå i behandling. De pårørende gør mange forsøg, men ofte opnås kun løfter eller halvhjertede forsøg fra alkoholikeren. Løfterne fremsættes ofte når alkoholikeren føler at den pårørende er ved at "stå af", måske ligefrem er ved at forlade vedkommende.

I sådanne situationer lover alkoholikeren typisk at stoppe drikkeriet, lover bod og bedring, tager måske antabus i en periode, men før eller siden starter drikkeriet igen! Der kan gå en uge, en måned, måske et helt år, men det starter igen! Problemet er, at alkoholikeren ikke har været i en regular alkoholbehandling og lært, hvordan han eller hun kan undgå at begynde drikkeriet igen, når der opstår problemer i livet. Og der opstår altid problemer!

Du kan ringe og få gratis og anonym vejledning på vores døgntelefon 7026 1224. Du kan også skrive til Birthes brevkasse og ringe til Birthe på hendes mobil: 2927 4618

Kik ind, se 360 graders billeder her.

 

 

Opbygning af motivation

Alkoholikeren må stilles nogle konsekvenser i udsigt, hvis ikke vedkommende er indstillet på at gøre noget ved sit alkoholproblem. Et samspil mellem familie, venner og behandlingscenter er her særdeles effektivt. Ring derfor for rådgivning, når du som pårørende har fået NOK.

Du skal ikke fremsætte løfter som: "Jeg vil gøre alt for dig, hvis du holder op med at drikke". Det virker simpelthen ikke, da alkoholikeren har en sygelig trang til alkohol. Alkoholikeren vil måske love at holde op og holder dette et stykke tid, men vil, hvis vedkommende ikke kommer i behandling, ALTID begynde at drikke igen.

 

 

Før du gør noget, se her!Professionel hjælp til misbrug

Du må som pårørende erkende, at du har brug for hjælp til at få alkoholikeren i behandling for sit problem. På Møllen tilbyder vi gratis rådgivning og vejledning i motivationsfasen. For at motivere rigtigt er der nogle ord som ikke må bruges, og vendinger som skal bruges.

Ofte er beslutsomhed, kombineret med de rette ord, tilstrækkelig til at bringe alkoholikeren i behandling. Hvad der skal gøres i den konkrete situation, afhænger af de faktiske forhold, og de er derfor individuelle.

Rådgivning før du gør noget er meget vigtig! Ring og få rådgivning på vores døgntelefon 7026 1224


Ultimatum - intervention
Vi tilbyder at hjælpe med en intervention når forudsætningerne er tilstede.Ved en intervention kommer vores professionelle Interventionist Erik Hansen og taler med familien og vennerne til alkoholikeren. Det aftales hvor og hvordan, alkoholikeren skal stilles overfor et valg. Forarbejdet til en intervention er meget grundigt. Det er vigtigt at alle der deltager er særdeles godt forberedt og psykisk klar til at deltage. En intervention er kun muligt når en del af familien er instillet på at hjælpe og det er vigtigt at alkoholikeren ikke ved noget om interventionen på forhånd.

Familie og/eller venner, arbejdsgiver er altid velkomne til at komme på et gratis og uforpligtende forbesøg på Møllen, for at få en snak med Erik Hansen om, hvordan situationen bedst kan gribes an. Du kender måske Erik Hansen fra TV2´s programrække "Ultimatum", som netop handlede om at få alkoholikere i benægtelse til at gå i behandling.

Læs evt. mere om intervention og se et afsnit af "Ultimatum" på Erik Hansens personlige hjemmeside "Misbrugskonsulenterne". Erik er medejer af Behandlingscenter Møllen og har sin daglige gang på stedet. Du må gerne ringe direkte til Erik på hans mobil: 6022 4618


Husk:

  • Du må aldrig give en alkoholiker et valg.

  • Du må aldrig gå på kompromis med din beslutning.

  • Du må aldrig true med noget du ikke kan/vil holde.

  • Du må ikke lytte til alkoholikerens manipulationer såsom: ”Så ser I mig aldrig mere” - "Elsker I mig ikke mere?"

  • Du må aldrig nogensinde lave en intervention, uden at der er en professionel og erfaren person med som også har terapeutisk baggrund

Og husk - Det eneste du ikke må gøre er: INGENTING

 

Kontakt os

 

 

Læs også: