Alkoholbehandling, afvænning og Alkoholrådgivning i Århus

Har en af dine nærmeste brug for alkoholbehandling. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 7026 1224.

Vi har alkoholrådgivere i Århus og omegn. Vi kommer gerne og hjælper med at motivere en alkoholmisbruger, ligesom vi yder støtte til familie og venner således at den misbrugende kan komme i alkoholbehandling.

Det kan være både frustrerende og smertefuldt at være pårørende til en alkohol misbruger, og det kan være vanskeligt at finde en konstruktiv måde at tackle problemet på og få overbevist vedkommende om at modtage alkoholbehandling. 

Hvis du er pårørende til en person, du mener bør komme i alkohol afvænning, er du velkommen til at kontakte os, enten for en snak på telefonen eller for at aftale en samtale her på Behandlingscenteret. Vi kan så give dig støtte, råd og vejledning i hvordan du bedst forholder dig til personens drikkeri og hvordan du bedst motiverer vedkommende til alkohol afvænning.

Valg af alkohol afvænning kan være vanskeligt, det er faktisk en jungle at finde ud af. 
Mange tilbud fremhæver sig selv som værende det eneste rigtige. Nogle påstår at de er specialister i:
alkohol, piller, kokain, heroin, narkomani, ludomani, købemani og meget mere, men 
hvor er så lige specialet? Pas på med disse blandede tilbud! 

Læs mere her: om alkohol afvænning og Alkoholbehandling

Til virksomheder og arbejdsgivere

Såfremt du er ansat i en virksomhed hvor der er en medarbejder, der har behov for alkohol afvænning, er vi behjælpelige med råd og vejledning til, hvordan du og dine kollegaer bedst griber situationen an.
Vi hjælper gerne ved en eventuel intervention – dvs. den samtale hvor medarbejderen konfronteres med sit alkohol problem og den forestående alkohol afvænning.
Endvidere kan vi tilbyde råd og vejledning i spørgsmål, der vedrører alkohol politik på arbejdspladsen, behandlingsaftaler mellem virksomhed og medarbejder, skattefri finansiering af alkohol behandling, finansiering af behandling gennem sundhedsforsikringer m.m.

Alkohol afvænning efter Minnesota modellen

Vi tager udgangspunkt i Minnesota modellen. Programmet tager udgangspunkt i AA programmet, som er bedre kendt som Anonyme Alkoholikere.

Alkoholbehandling og alkoholisme

Alkoholisme medfører en lang række følgesygdomme som depression, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, ulykker, osv. Depression er ofte en følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor Antabus, psykolog og afgiftning forsøges uden varige resultater. 
Brudte løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser er dagligdagen for alkoholikere, deres pårørende og børn.

Vores personale

Vores personale tæller tidligere alkoholikere, professionelle behandlere, læger og psykolog. I samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkohol afvænning. Dansk Alkohol Behandlings Center er Danmarks førende Behandlingscenter for alkoholafvænning. Ca. 80 % af dem som gennemfører en behandling hos os forbliver ædru. Vi har specialiseret os i at modtage klienter fra virksomheder og private.

Alkohol afvænning - Dansk Alkohol Behandlings Center, ABC Rådgivning
DøgnTelefon 7026 1224
Alkohol afvænning og Alkoholbehandling

Link: Alkoholikere og minnesotakur

Link: Alkoholmisbrug

Mødeliste for Anynonyme Alkoholikere i Danmark.pdf

Kontakt os


Udfyld formularen hvis du gerne vil ringes op - både hvis du gerne vil vide mere om alkoholbehandling, eller hvis du er pårørende.