Når du har en mistanke om, at din medarbejder drikker

Det er ikke en let opgave at gribe ind, når man som leder opdager, at en medarbejder måske har et alkoholproblem eller en anden form for misbrugsproblem. Lederen vil forsøge at undgå at tage fejl, men som grundregel er der kun én ting at gøre, og det er at tage tyren ved hornene. Det, der i første omgang kan se ud som en umulig og konfliktfyldt opgave, vil i mange tilfælde ende som en succeshistorie.

Årsagen til, at mange oplever netop et misbrugsproblem som et konflliktområde, er måske i virkeligheden, at man ikke ved, hvad man skal stille op, når man først har taget fat i problemet, fordi det både involverer arbejdspladsen og medarbejderens nære familie. Det optimale er, at virksomheden får sat misbrug på dagsordenen og definerer en klar politik på området. En sådan politik skal ikke kun være præventiv og indeholde eksempelvis forbud mod indtagelse af alkohol på jobbet, men  skal også sætte fokus på, hvad virksomheden skal gøre, når eller hvis problemet reelt opstår. En klar politik gør det nemmere for både ledelse og medarbejdere at agere.

Uanset om der er en politik på området eller ej, er det vigtigt at inddrage en professionel rådgiver i en given situation. Hvis du har observeret nogle konkrete ting hos en medarbejder, der tyder på alkoholmisbrug. Det kan være stigning i sygedage, dalende præstationer eller ændringer i adfærd over for kunder eller kollegaerne. Og, tro så på din intuition!

Kontakt Behandlingscenter Møllen for konkret rådgivning omkring præcis Jeres situation med en medarbejder med et alkoholproblem. Tag en snak med Erik Hansen fra Behandlingscenter Møllen - DøgnTelefon 7026 1224.

Hvorfor skal jeg hjælpe min medarbejder?

Der er både menneskelige og forretningsmæssige gevinster ved at hjælpe en dygtig medarbejder ud af et misbrug og tilbage til arbejdet. Man skal være støttende men samtidig eksplicit om egne og virksomhedens grænser. 
Arbejdspladsens og særligt lederens støtte og engagement i en medarbejders vej ud af et misbrug og tilbagevenden til jobbet er afgørende, hvis man ikke vil tabe tid, penge og ikke mindst en dygtig medarbejder.

Det er alt for risikabelt at lade være med at gribe ind, hvis man opdager, at en medarbejder har eller er på vej ud i et misbrug. Og jo tidligere, jo bedre, både for den ansatte og for virksomheden, der risikerer at miste en god medarbejder og tid og penge på brandslukning af løbende problemer som for eksempel sygefraavær, der kan følge af misbruget.

Det er et godt signal at sende, at man som virksomhed og leder støtter medarbejderen. Den medarbejder, der oplever at få hjælp fra virksomheden, vil være ekstrem loyal, ligesom det giver respekt og anerkendelse fra de øvrige medarbejdere. 

Det er en stor hjælp, hvis virksomheden har en politik for, hvordan man håndterer misbrug på arbejdspladsen. Det sætter både ledere og medarbejdere bedre i stand til at handle. Ingen kan forvente, at man som leder agerer psykolog eller anden behandler, men man kan reagere og følge op. Og selv om det kan være vanskeligt, er man nødt til at tale lige ud af posen og tydeliggøre konsekvenserne af et fortsat misbrug over for medarbejderen.

Når du har en mistanke om, at din medarbejder drikker

Kontakt os


Udfyld formularen hvis du gerne vil ringes op - både hvis du gerne vil vide mere om alkoholbehandling, eller hvis du er pårørende.