Hvornår er man alkoholiker?

  • En alkoholiker drikker mere og mere for at opnå samme virkning - udviklingen sker typisk over flere år

  • En alkoholiker har ofte en fysisk trang efter alkohol - og i høj grad en psykisk trang

  • En alkoholiker kan sjældnere og sjældnere styre indtagelsen af alkohol

  • En alkoholiker drikker ofte for at undgå abstinenser (udviklingen af fysiske abstinenser varierer fra person til person)

  • En alkoholiker bliver ved med at indtage alkohol selvom han/hun har besluttet sig for, ikke at drikke

  • En alkoholiker foretrækker med tiden kun alkohol fremfor familie og venner - kort henne i forløbet sættes jobbet også på spil og skader/sygdomme opstår.

 

En alkoholiker opfatter ofte ikke sig selv som en person med et alkoholmisbrug. Selv om de nærmeste prøver at tale med ham eller hende om alkoholmisbruget, benægtes det at problemet overhovedet eksisterer. Det er derfor det kan være svært at motivere en alkoholiker til at gøre noget ved problemet. Som pårørende er det deprimerende at se på den negative udvikling en alkoholiker gennemgår!

Mange søger hjælp hos lægen og psykologen som noget af det første. Efter lægens antabuskur og psykologens terapi samt evt. psykiaterens antidepressive medicin, efterlades de pårørende og alkoholikeren med en følelse af håbløshed - drikkeriet fortsætter!

Tilvænningen hos de pårørende medfører ofte en vis accept af alkoholikerens misbrug. De pårørende håber på et alkoholmisbrug i bedring eller et der kan styres, men gang på gang løber forbruget løbsk for alkoholikeren. I mange familier ender det med skilsmisse, hvis der ikke søges professionel hjælp til at få alkoholikeren ud af misbruget.

Antabus er IKKE en løsning! Ca. 50% af al antabus produceret i verden bliver indtaget i Danmark! Dette faktum viser at resten af verden er klar over at antabus ikke virker på mennesker med et alkoholmisbrug og derfor ikke bør bruges.

Ca. 75-80 % af mennesker med et alkoholmisbrug har fået stillet diagnosen "Depression". Ca. 65 % får udleveret antidepressiv medicin uden der dog er konstateret nogen ændring af alkoholmisbruget efterfølgende. Det paradoksale er at man ifølge sundhedsministeriet ikke bør indtage alkohol sammen med antidepressiv medicin. Man kan derfor undre sig over at der udskrives antidepressiv medicin til alkoholikere!

Er det svært for DIG at undvære alkohol eller finde ud af hvordan du skal fungere i din hverdag uden alkohol, eller er du i tvivl om du i det hele taget har et alkoholmisbrug, så kontakt os og få en snak om dit problem!

Som pårørende, ven eller kollega kan du kontakte os og få vejledning i hvordan man motiverer alkoholikeren til at gøre noget ved sit alkoholproblem.

På denne hjemmeside finder du information om behandlingstilbud. På Behandlingscenter Møllen har vi Danmarks bedste resultater i behandlingen af alkoholikere.

 

 

Alkoholisme - kemisk afhængighed

Alkohol er afhængighedsskabende - 10 % af danskerne skønnes disponeret for kemisk afhængighed og er dermed »immune« og »blinde« overfor de negative konsekvenser, som ukontrolleret drikkeri uundgåeligt medfører.

Kemisk afhængighed rammer uden nogen hensyntagen til social status, evner, alder, køn, uddannelse, religion og bankbog - den rammer i flæng - høj som lav. Definitionen på en alkoholiker som »manden på bænken« holder ikke - tilstanden kan diagnosticeres på et meget tidligere trin på den sociale rangstige, hvor det lige såvel kan være den succesrige og aktive erhvervsmand, betjenten, piloten, sygeplejersken eller præsten, der må se sig fanget i en afhængighed.

Alkoholisme er ikke resultatet af en slap karakter eller dårlig moral, men konsekvensen af en kronisk, progressivt fremadskridende sygdom, der ikke kan helbredes... - men standses!

Afhængighed betyder et liv med mange personlige, måske daglige nederlag, hvor kampen for at kontrollere alkoholen tabes HVER GANG; "Kun én drink" - "På mandag holder jeg op" - "Jeg lover, det er sidste gang". For en alkoholiker bliver hver dag en byrdefuld, indre kamp for udadtil at virke som et helt normalt fungerende og reagerende menneske. Under denne kamp opstår der for en alkoholiker, et næsten uigennemtrængeligt panser af løgne, skjult drikkeri og selvbedrag. Meget karakteristisk for en alkoholiker opstår der en hård benægtelse af problemet - indadtil og udadtil. En alkoholiker udvikler imponerende færdigheder i manipulation, hvor omgivelserne til en vis grænse tror de tager fejl omkring drikkeriet - eller, at det er dem, der er noget i vejen med.

Når først afhængigheden er en kendsgerning, gemmer der sig en mængde skyld og skam, lavt selvværd samt mindreværd bag benægtelsen og selvbedraget. Personligheden ændres sikkert og usvigeligt - populært sagt, så opstår der en slags Dr. Jekyll / Mr. Hyde syndrom.

På et vist stadie i forløbet bliver en morgendrink og måske små, men regelmæssige "doser" i dagens løb en forudsætning for, at den afhængige ikke bliver dårlig og evt. abstinent - en såkaldt "funktionspromille" bliver forudsætning for at kunne passe job, sociale forpligtelser, mv. Den afhængige evner ikke selv at se, hvordan afhængigheden tiltager, eller hvad den gør ved ham selv og de nære omgivelser. Risikoen for sygdom, gradvis nedsættelse af arbejdsevne, skilsmisse, tab af omgangskreds, arbejdsløshed og tidlig død stiger dramatisk. Livskvaliteten svinder langsomt, men sikkert bort, selvom ønsket om et godt liv er lige så stort og stærkt som hos alle andre mennesker. Den afhængige KAN "bare" ikke knytte et link til det stigende alkohol- eller pilleforbrug.

Der dør årligt 3000 mennesker i Danmark af alkohol relaterede sygdome - Læs beretningen fra Thomas:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/da-alkoholen-kn%C3%A6kkede-thomas-larsen

 

 

Hvornår er man alkoholiker?

Når alkohol begynder at betyde mere end andre ting/mennesker er man ofte alkoholiker. Når ens tanker tit drejer sig om alkohol, det at drikke eller ikke drikke er der stor sandsynlighed for at man er alkoholiker.

En alkoholiker påvirkes af sit alkoholforbrug på mange områder. Den fysiske afhængighed viser sig når en alkoholiker får abstinenser, efter i nogle timer ikke at have drukket alkohol.

En alkoholiker udvikler psykisk afhængighed som kan vise sig i form af angstanfald, depressioner, aggressioner mm.

10-12% har genetiske anlæg for at blive alkoholiker. Det er typisk for en alkoholiker, at han/hun i de første år af misbruget tåler større mængde alkohol end andre. En alkoholiker mister efterhånden rusvirkningen af alkohol også selv om alkoholikeren drikker mere og mere. En alkoholiker tager ofte de første drinks for at slappe af, for at koncentrere sig, for at føle sig afslappet og af 1000 andre grunde. En alkoholiker opfatter ikke sig selv som afhængig af alkohol, undskyldninger som: Jeg kan holde i morgen, jeg passer mit arbejde mm. forhindrer den ramte alkoholiker i at indse sit misbrug. Det er derfor ofte svært af komme i dialog med en alkoholiker.
Benægtelse er den største hindring for at få gjort noget ved problemet!

 

 

Hvorfor bliver man alkoholiker?

Børn af alkoholikere har betydelig større chance for selv at udvikle et misbrug end børn som vokser op i familier med et moderat alkoholforbrug. Der er en genetisk disposition for at blive alkoholiker. Det sociale miljø har en medvirkende årsag for nogle få men dette er dog ikke nok til at blive alkoholiker.

 

 

Definition af alkoholisme

Alkoholisme er en primær, kronisk sygdom, hvor genetiske, psykosociale og miljømæssige faktorer influerer på dens udvikling og manifestation. Sygdommen er ofte fremadskridende og dødelig. Den er karakteriseret ved konstant eller periodevis: svækket evne til at kontrollere indtagelsen af alkohol, fokusering på alkohol, fortsat brug af alkohol trods uønskede bivirkninger og manglende realitetssans, især benægtelse.

Primær betyder at alkoholisme er en sygdom i sig selv i tillæg til og adskilt fra andre psykologiske lidelser, som kan være i forbindelse hermed.

Sygdom betyder en ufrivillig tilstand. Den repræsenterer summen af abnorm opførsel udvist af en gruppe individer. Denne opførsel er associeret med et specifikt fælles karaktertræk, hvad der får disse individer til at afvige fra normen, og derved giver dem et handicap.

Ofte fremadskridende og dødelig betyder, at sygdommen udvikles konstant over tid, og at fysiske, psykiske og sociale ændringer fører til stadig forværring efterhånden som drikkeriet fortsættes. Alkoholisme forårsager for tidlig død som følge af forgiftning, organproblemer primært i hjernen, leveren og hjertet; men også mange andre organer, ligesom alkoholisme er årsag til selvmord, mord, trafikdrab, mv.

Svækket evne betyder manglende evne til at kontrollere mængden af indtagelsen af alkohol enten konstant eller periodevis og/eller kontrollere afvigende opførsel under indflydelse af alkohol.

Fokusering i forbindelse med brug af alkohol indikerer overdreven tankevirksomhed omkring rusmidlet alkohol, dets virkning og/eller dets brug. Den relative værdi, der tillægges alkohol, fører ofte til tilsidesættelse af andre af livets vigtige områder.

Uønskede bivirkninger er relaterede problemer eller svækkelse af: det fysiske helbred (abstinenser, skrumpelever, mavekatar, hukommelsestab, "dårlige nerver"), det psykiske helbred (nedsat tænkeevne, ændring i humør og opførsel), social omgang med andre (ægteskabelige problemer, børnemishandling, forringede sociale relationer), nedsat arbejdsevne (uddannelse eller job) og juridiske, økonomiske eller åndelige problemer.

Benægtelse skal ikke her opfattes som den psykiske forsvarsmekanisme, der bruges for at omgå en bestemt hændelse; men en mere bred definition som inkluderer en række foretagne manøvrer for at mindske det faktum, at alkohol i virkeligheden i højere grad er årsag til problemerne. Benægtelse bliver en integreret del af sygdommen og udgør en væsentlig hindring ved behandling af alkoholisme.

 

 

Alkoholmisbrug/Alkohol afhængighed

                                                                                          

 

Alkoholmisbrug rammer mange mennesker, og det kan virke som en umulig opgave at slippe ud af det igen. På Behandlingscenter Møllen hjælper vi mennesker ud af deres alkoholmisbrug. Vi anvender Minnesota modellen til at behandle alkoholmisbrug. Ca. 85% kan konstateres ædru ét år efter alkoholbehandling på Behandlingscenter Møllen.

Er du i tvivl om dit alkoholmisbrug så ring til os. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person som selv har været igennem et alkoholmisbrug.
Her på hjemmesiden finder du mere information om det at være ramt af et alkoholmisbrug, samt mulighederne for behandlingsforløb på Behandlingscenter Møllen.

Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen - DøgnTelefon 7026 1224

 

Læs mere om behandlingen på Behandlingscenter Møllen:

Minnesotakur

Behandlingen på Behandlingscenter Møllen