Skader forårsaget af alkohol - Stop inden det er for sent!

Alkohol er den 3. største dødsårsag i Danmark, mange tror det kun er leveren der tager skade, det er ikke tilfældet. Derfor er alkoholbehandlingen nødvendig.

Nedenstående søjlediagram fra Dagens Medicin, illustrerer skadeligheden af forskellige rusmidler. Den ilustrerer også påvirkning af omgivelserne. Blå angivet for hvor skadelig rusmidlet er for den enkelte person og rød søjle for hvor skadeligt rusmidlet er for omgivelser/pårørende. Højden af søjlediagrammet viser den samlede skadende effekt af rusmidlet.

 

Skader forårsaget af alkohol - Stop inden det er for sent!

Alkohol - påvirkning af helbredet - læs mere i dette link:

http://www.sst.dk/~/media/149578E6F82D47C28077B692E4642905.ashx