Ultimatum

Til de pårørende: Stil alkoholikeren et ultimatum!

Som pårørende er det næsten en uoverskuelig opgave at motivere alkoholikeren til at gå i alkoholbehandling. De pårørende gør mange forsøg, men ofte opnås kun løfter eller halvhjertede forsøg fra alkoholikeren. Et ultimatum er ofte den bedste løsning!

Du kan ringe og få gratis og anonym vejledning på vores døgntelefon 7076 1224. Der er også mulighed for at skrive til Birthes Brevkasse

 

 

Ultimatum - intervention

Mange prøver at lokke alkoholikeren til at modtage behandling. Løfter og lange argumenter om hvor skadeligt alkoholmisbruget er, prøves uden held i det uendelige.Som pårørende bliver man mere og mere frustreret.

 

 

Vi tilbyder at hjælpe med en intervention når forudsætningerne er til stede

Ved en intervention kommer Erik Hansen fra Behandlingscenter Møllen og tager en afklarende samtale med familie og venner til alkoholikeren. Erik er specialuddannet til at udføre interventioner. Måske har du set ham i TV2´s programrække "Ultimatum", hvor det er ham, som guider fortvivlede familier igennem processen med at overtale en pårørende til at gå i gang med en alkoholbehandling.

Det aftales detaljeret hvor og hvordan alkoholikeren skal stilles overfor valget om at fortsætte med at drikke eller at gå i behandling for sit alkoholmisbrug.

En intervention er kun mulig når familiemedlemmer og eventuelle venner er instillet på at hjælpe alkoholikeren ud af sit misbrug og når alkoholikeren ikke ved noget på forhånd om interventionen.

Møllen har foretaget hundredevis af interventioner og der har gennem tiden kun været ganske få alkoholikere som ikke kom i behandling ved denne metode.

 

 

Opbygning af motivation - stil et ultimatum!

For at opnå varig motivation må alkoholikeren stilles nogle konsekvenser i udsigt.
Et samspil mellem familie, venner og behandlingscenter er særdeles effektivt når der skal lægges en plan for at få alkoholikeren i behandling.

Løfter som; "jeg vil gøre alt for dig, hvis du holder op med at drikke" virker ikke, alkoholikeren har en sygelig trang, og kan ikke lokkes. Det er muligt at alkoholikeren i en presset situation siger at han vil stoppe, og vedkommende tror måske selv, at det er muligt, men det sker ikke!

Det har større effekt at fremsætte løfter om afsløring af alkoholikerens misbrug. Trusler som: ”vi bliver skilt”, ”du mister dit arbejdet”, ”vi anmelder dig for spritkørsel” eller ”du får ikke dine børn at se” vil straks give en reaktion hos alkoholikeren.

 

 

Professionel hjælp - intervention og ultimatum

Vi tilbyder gratis rådgivning og vejledning i motivationsfasen. For at motivere rigtigt er der nogle ord som ikke må bruges, og vendinger som skal bruges. Ofte er beslutsomhed, kombineret med de rette ord og nogle fysiske handlinger, tilstrækkelig til at bringe alkoholikeren i behandling. Hvad der skal gøres i den konkrete situation, er afhængigt af de faktiske forhold, og er derfor individuelle.

Rådgivning før du gør noget er meget vigtigt. Ring til os på vores døgntelefon 7026 1224 eller til Erik Hansen 6022 4618

 

Kontakt os

 

 

UltimatumBesøg hos dig eller os

Når forholdene taler for et besøg hos os aftaler vi en tid. Du kan vælge at være helt anonym. På et forbesøg får du/I en grundig orientering om mulighederne for behandling samt hvilke metoder, der er bedst at bruge for at motivere netop din/Jeres pårørende til at gå i behandling.

En løsning kan også være en intervention, hvor vi kommer ud til jer, og hjælper med at motivere alkoholikeren. En intervention er en meget sikker metode, når der er de nødvendige personer og forudsætninger tilstede. Til dato er 94% af vores interventioner lykkedes.

 

 

Afklaring af alkoholproblemer

Før en motivations proces påbegyndes, må de pårørende gøre op med sig selv, hvad der er en tilfredsstillende løsning for dem. Under afklaringen vælges behandlingsform og tidspunkt af de pårørende.

Sted og tidspunkt hvor alkoholikeren motiveres samt hvilke personer, der skal være med, vælges af de pårørende. Det er vigtigt at stille et ultimatum som man kan overholde. Man skal gøre sig klart, hvilke konsekvenser det skal have, hvis alkoholikeren vælger, ikke at gå i behandling.

 

Du må aldrig give en alkoholiker et valg - stil et ultimatum! 

  • Du må aldrig give en alkoholiker et valg. Stil et ultimatum!

  • Du må aldrig gå på kompromis med din beslutning.

  • Du må aldrig true med noget du ikke kan/vil holde.

  • Du må ikke lytte til alkoholikerens manipulationer såsom: ”Så kan jeg tage livet af mig”, ”så ser i mig aldrig mere”, alkoholikeren fælder krokodille tårer eller ”elsker i mig ikke mere?”.

  • Du må aldrig nogensinde lave en konkret intervention, uden at der er en professionel og erfaren person med som også har terapeutisk baggrund.

  • Ring til Møllen og hør mere om interventioner

Og husk - Det eneste du ikke må gøre er: INGENTING

 

 

Se også: Antabus

Se også: Ophæv virkningen af antabus

Se også: Netdoktor