Minnesotakur - Alkoholbehandling og AA

Helt centralt i Minnesotakuren står grundpillerne:

  • Betragtningen af alkoholisme som en sygdom.

  • Det terapeutiske miljø: ædru alkoholikere behandler aktive alkoholikere under åbne og trygge forhold.

  • Relationen til AA, Anonyme Alkoholikere´s 12 trins-program.

  • Alkoholisme er en familiesygdom.

  • Generelt og erfaringsmæssigt fremviser en Minnesotakur virkeligt gode resultater, idet ca. 80% af klienterne som hovedregel kan konstateres stabilt og vedvarende ædru 1 år efter behandlingens afslutning.

Minnesotakur og Anonyme Alkoholikere (bedre kendt som AA)

Minnesotakuren er udviklet i 1950´ernes Amerika, og baserer sig grundlæggende på de erfaringer, de første AA´ere gjorde sig, og derefter konkretiserede i form af AA´s 12 Trin.
Sagt på almindeligt dansk, guides den afhængige gennem en proces, der leder til et brud på benægtelsen, og fører videre frem til en grundlæggende og markant ændring i selvopfattelse, ansvarlighed og adfærd.
Modsat andre behandlingsformer kommer klienten til at se, at de omgivende problemer skyldes drikkeriet.

Alkoholikeren drikker ikke fordi han/hun har problemer - Alkoholikeren har problemer, FORDI han/hun drikker!

Under Minnesotabehandling bibringes alkoholikeren en accept af, at afhængigheden er at betragte som en sygdom, han/hun selv må forholde sig ansvarligt til - på linie med enhver anden sygdom.

I en Minnesotakur er det sygdommen og ikke personen, der angribes!!

For mange er en Minnesotakur en helt ny og omvendt indgangsvinkel på misbrug og afhængighed.
Betragtninger over at »den afhængige måske nøgternt kunne overveje perspektiverne i at blive og forblive ædru HELT for sin egen skyld« - eller, at der reelt kan opbygges en indre styrke og et grundlag for konstruktivt at vælge mellem »at drikke eller IKKE at drikke«, kan virke overraskende eller endda chokerende, måske provokerende på mange - alt efter hvilken side af bordet, man sidder ved.

I behandlingen tages der som hovedsigte fat på 3 områder:

  • Nedbrydning af benægtelsen med efterfølgende erkendelse og ikke mindst accept af afhængigheden.

  • Erkendelse af de oversete muligheder i et liv uden brug af alkohol og/eller stemningsændrende stoffer af enhver art.

  • Restituering, genopbygning af selvværd, selvtillid og ansvarlighed for eget liv og velfærd.

Behandlingen

Behandlingen gennemføres som undervisningstimer og gruppeterapi, personlige samtaler samt individuel terapi. Derudover løsning af skriftlige opgaver samt deltagelse i rent praktiske og dagligdags gøremål.
Klienterne deltager i AA møder og foredrag, ser relevante film om afhængighed mv.
Selve alkoholbehandlingen foregår hos os i et 5-6 ugers døgn-/internatophold med mulighed for forlængelse.
 

Behandlingen er at betragte som indlæggelse på privathospital, og klienten må derfor forvente at skulle betale behandlingen selv. De fleste sundhedsforsikringer dækker imidlertid et ophold og der kan være andre financieringsmuligheder. Ring evt. til os og hør nærmere omkring dette.

Minnesotakur - Alkoholbehandling - Medicinafvænning
DØGNTELEFON 7026 1224