Aftenbehandling - Alkoholbehandling

Aftenbehandling - Alkoholbehandling

Hvis du har besluttet dig for at gøre noget ved dit alkoholproblem, så er det vigtigt, at vælge en løsning der virker.

Mange prøver antabus, men antabus kan ikke erstatte egentlig alkoholbehandling. Dem som har muligheden, fravælger det kommunale tilbud indenfor alkoholbehandling, som i det store hele består af antabus kombineret med nogle få samtaler. I stedet vælger de et behandlingstilbud i privat regi.

I den private alkoholbehandling er kvaliteten væsentligt højere og resultaterne betydeligt bedre. Desuden er man også garanteret 100 % anonymitet i den private alkoholbehandling.

Aftenbehandling

Hos os kan du lejlighedsvis få behandling i aftentimerne, således at du kan passe dit arbejde mens du løser dit alkoholproblem. Det kræver en vis disciplin at gennemføre en alkoholbehandling på denne måde, men med de rette forudsætninger, en store portion motivation samt støtte kan det lade sig gøre.

I 15 år har Behandlingscenter Møllen haft stor succes med professionel alkohol-døgnbehandling. Dette indebærer at klienterne gennemfører alkoholbehandlingen her på centret, som strækker sig over 5-6 uger.

Vi behandler efter Minnesota-modellen, som er en enkel, men meget effektiv metode til igen at få hold på tilværelsen og arbejdslivet. Vores behandlingsform er ikke alene intensiv alkoholbehandling, men også en selvudviklingsproces, som man efterfølgende kan drage stor nytte af i mange af livets udfordringer.

Alkoholbehandlingen tager som udgangspunkt fat på tre væsentlige områder:

  • Nedbrydning af benægtelsen med efterfølgende erkendelse og ikke mindst accept af afhængigheden
  • Erkendelse af de oversete muligheder i et liv uden brug af alkohol
  • Restituering, genopbygning af selvværd, selvtillid og ansvarlighed for eget liv og velfærd

 

Personlig Behandler

En af behandlerne bliver din personlige kontakt og i fællesskab tilrettelægges det forløb du har brug for. Du vil få tilbudt personlige samtaler med din behandler og familie-samtaler med den nærmeste familie. I forløbet vil du arbejde med personlige skriftlige opgaver.

Læs mere om personalet her: Personale på Møllen

Kontakt os

 

Læge - Afrusning

Behandlingscenter Møllen har fast tilknyttede læger, der blandt andet laver en plan for din afrusning eller udlevering af medicin i et udtrapningsforløb. 

Læs mere om abstinensfriafrusning her: Alkoholbehandling