Medicin og bilkørsel er en farlig blanding - Det er strafbart

Medicin og bilkørsel er en farlig blanding - Det er strafbartDer er kommet skærpede retlingslinier for indtagelse af medicin ved bilkørsel.

De nye regler betyder, at lægen skal indberette patienten til Embedslægen som så anmoder Politiet om at indrage kørekortet.

Reglerne er så nye og en del læger undlader endnu at indberette patienterne selv om lovgivningen er tydelig.
Flere forskellige former for nervemedicin/sovepiller og smertestillende indtaget sammen skærper reglen om ikke at køre bil.

 

Se evt dette link:

http://patienthaandbogen.dk/medicin/medicininformationer/bilkorsel-og-vanedannende-medicin-35928.html

Her er en tabel over grænserne for medicin indtagelse. Læg mærke til at det kun er et af Benzodiacepinerne (nervemedicin) som det er tilladt at indtage i mindre mængde.