Minnesotakur og anvendelsen af minnesotabehandling

Minnesotakur er et behandlingsprogram som er udviklet i USA oprindeligt udformet af Anonyme Alkoholikere som en afvænningskur for alkoholikere, senere blev minnesotakuren anvendt på misbrugere af medicin og stoffer.  Minnesotakuren har vist sig at være den mest effektive form for behandling af afhængige.

Derfor bruger vi Minnesotakuren

I en Minnesotakur er hjørnestenene, at alle behandlere selv er tidligere alkoholikere eller afhængige. Personalet er professionelt uddannede i behandling af mennesker med afhængighed og de psykiske følger der ligger til grund for misbruget af alkohol eller medicin. Dette bevirker at der hurtigt opstår en gensidig respekt og forståelse, 
som danner grundlaget for en fortrolighed som er unik. 
Her er ingen fordømmelse eller moralske barrierer. Derfor er en Minnesotakur så effektiv.

Minnesotakur - Hjælp til selvhjælp

Deltagelse i relevante selvhjælpsgrupper f.eks. Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomaner (NA) er en del af al en Minnesotakur. Et godt forhold til selvhjælpsgrupperne, støtter den afhængige i, at vedligeholde de redskaber som han eller hun har tilegnet sig gennem en behandlingen på Behandlingscenter Møllen. En vigtig del af Minnesotakuren er tidlig introduktion i AA. Derfor kører vi 3 gange i ugen til forskellige byer og deltager i møderne hos Anonyme Alkoholikere. De fleste som deltager ved et AA møde har selv været gennem en Minnesotakur.

Alkoholisme er et familieproblem, en Minnesotakur er løsningen

I en Minnesotakur er afhængighed altid blevet betragtet som et familieproblem,  forstået på den måde, at deAlkohol Minnesotakur pårørende lider under misbruget,  i lige så høj grad som misbrugeren selv. De pårørende får en dysfunktionel håndtering af problemet, for at ændre denne tilbydes familien hjælp. Vi afholder 3 dages familiekurser i vores Familiehus hvor de pårørende kan tale med ligestillede. 

Minnesotakur - en effektiv behandling

En Minnesotakur er den mest udbredte behandlingsmetode i verden, og har hjulpet flere millioner mennesker og deres familier til et nyt og bedre liv uden misbrug. Minnesotakur har nu været brugt i over 70 år og er stadig den som fremviser de bedste resultater.  Vi bruger en Minnesotakur i en form som er tilpasset nutidige danske forhold.

Behandlingscenter Møllen 
Tlf. 7026 1224
Se Møllens hjemmeside www.mollen.dk

Minnesotabehandling og AA = Anonyme Alkoholikere

Alkohol eller medicin afhængig - har du selv, eller en du holder af et problem? 
Har du Brug for hjælp til at motivere din alkoholiker til at modtage behandling?
Så ring til os, Vi kan hjælpe med motivation rådgivning. Motivation Klik her

Helt centralt i Minnesotabehandlingen står grundpillerne:

  • Betragtningen af alkoholisme som en sygdom.
  • Ædru alkoholikere behandler under åbne og trygge forhold.
  • Relationen til AA, Anonyme Alkoholikeres 12 trins-program.
  • Alkoholisme betragtet som en familiesygdom

Minnesotakuren har virkeligt gode resultater, idet ca. 80% af klienterne som hovedregel kan konstateres stabilt og vedvarende ædru 1 år efter behandlingens afslutning.