Medicinmisbrug

Hvis du har brug for hjælp til at komme ud af et Medicinmisbrug, kan du læse om vores behandlingstilbud på hjemmesiden. Vi er Danmarks førende Behandlingscenter og har lang erfaring i Medicinafvænning. Vi har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig af med dit medicinmisbrug. Vi har prøvet det på vores egen krop og har efterfølgende fået en relevant uddannelse.Vi har også de bedste resultater.

Der er i hovedtræk 3 grupper medicinmisbrug som er afhængighedsskabende: Benzodiazepin, Opioid og Opkvikkende.
Opioid er hovedgruppen af smertestillende medicin ofte med et indhold af morfin. Opkvikkende indeholder ofte amfetamin (Speed)

Abstinensbehandling - Medicinmisbrug af Benzodiazepiner.

Benzodiazepin er beroligende og angstdæmpende medicin, der ofte er ordineret som sovemedicin.
Benzodiazepin er mere vanedannende end heroin, der skal et mindre antal mg. til, før der opstår en stærk afhængighed. Ofte vil medicinmisbrugeren undskylde sig med, at det er lægen, som har udskrevet medicinen. Men, det er vigtigt at forstå, at kroppen reagerer på samme måde, uanset hvorfra eller af hvem man har fået medicinen. Det er heller ikke nogen løsning at give lægen skylden for medicinmisbruget, det vil ikke lindre abstinenserne! 

Abstinenser

Abstinenser efter afhængighed af Benzodiazepin er længere og sværere end efter noget andet kendt medicinmisbrug. Ambulant afgiftning af en medicinmisbruger har ofte ringe resultater, fordi der ikke er den nødvendige supplerende behandling af abstinenserne, herunder de psykiske, og derfor vil trangen vinde over de gode hensigter.
Pludselig ophør med brug af Benzodiazepiner er særdeles farligt, og vil oftest medføre kramper. Det er i værste fald livstruende/dødeligt, og derfor er nedtrapning under professionel vejledning nødvendig. Mange opnår varige resultater ved døgnbehandling. Nødvendigheden af miljø afskærmning, kombineret med motivationsopbyggende behandling, minimerer de psykiske abstinenser. Døgnbehandling giver store fordele i medicinafvænning, da personalet straks kan iværksætte ekstra støtteforanstaltninger i form af blandt andet akupunktur/NADA, evt. øgning af dosis i en kortere periode, mv.

Advarsel

Dagbehandling af medicinmisbrugere må frarådes.
Medicinafnedtrapningen på Behandlingscenter Møllen foretages ved hjælp af Benzodiazepiner eller opiater med en lang halveringstid under nedtrapningen. Dosis ordineres af en af vores læger, efter en vurdering af patientens fysiske og psykiske tilstand, varighed af afhængigheden og tolerancen.
Det er af største vigtighed at patienten observeres tæt i nedtrapningsforløbet. Medicinnedtrapningen (den medicinske) af Benzodiazepin afhængige vil typisk være af en varighed på 21 dage (afhængig af omfanget af misbruget). Den psykiske afhængighed bliver der arbejdet på i hele forløbet som typisk har en varighed af 5-6 uger.

Medicinmisbrug, medicinafvænning - symptomer

Hvis du har et medicinmisbrug, du ikke kan kontrollere, er Behandlingscenter Møllen et godt sted at få rådgivning hos. Her på hjemmesiden finder du mere information om vores behandlingsmetoder, vores faciliteter og Behandlingscenter Møllen generelt. Hvis du har symptomer på et medicinmisbrug, bør du kontakte de professionelle behandlere hos Møllen.

Medicinmisbrug giver abstinenser som er svære at tackle alene, nogle af os i personalegruppen på centret, har selv været igennem et medicinmisbrug og ved derfor hvordan en medicinafvænning føles!

Vi sender dig gerne vores informationsmateriale. Bestil materiale

Medicin og alkohol afvænning - Behandlingscenter Møllen
DøgnTelefon 7026 1224

Blandet misbrug

Alt for mange mennesker kommer ud i et misbrug af alkohol og/eller piller. Misbruget ødelægger livet for dem og deres familie. Minnesota behandling, som vi udfører på Behandlingscenter Møllen, er den mest udbredte og mest anerkendte behandling af misbrug.

Her på Behandlingscenter Møllen har vi mange års erfaring med behandling af misbrug, og kan derfor hjælpe såvel den afhængige som dennes familie. Som en del af behandlingsforløbet tilbydes der familiebehandling til nærmeste pårørende.

Misbrug af alkohol og/eller medicin er ofte årsag til en lang række følgesygdomme som depression, sukkersyge, hjerte-kar sygdomme samt fysiske konsekvenser af ulykker. Faktisk er misbrug årsag til 30% af samtlige hospitalsindlæggelser i Danmark.

Kontakt os


Udfyld formularen hvis du gerne vil ringes op - både hvis du gerne vil vide mere om alkoholbehandling, eller hvis du er pårørende.