Alkoholmisbrug - Løsning!

Alkoholmisbrug - Løsning!Har en af dine medarbejdere et alkoholproblem?

Drikker medarbejderen? Det kan være særdeles ubehageligt som arbejdsgiver og kollega at have en mistanke, eller måske en konkret viden om, at en af virksomhedens medarbejdere har et alkoholproblem!

Et alkoholmisbrug har vidtrækkende og alvorlige konsekvenser - ikke blot for medarbejderen selv og dennes familie, men i høj grad også for virksomheden, der har vedkommende ansat. Det er sjældent at alkoholikeren selv erkender omfanget og alvoren af sit alkoholproblem!

Det er vigtigt at forstå, at når det gælder alkohol er medarbejderens viljestyrke i forhold til at stoppe drikkeriet sat ud af spil og vedkommende har brug for hjælp. Måske er alkoholikeren allerede blevet afskrevet af familien eller måske er familien blevet såkaldte "medafhængige", som ikke magter at hjælpe. Det er derfor afgørende, at man som arbejdsgiver griber ind, og medvirker til at alkoholikeren får den nødvendige hjælp!

Mange arbejdsgivere og kollegaer afholder sig fra at gribe ind, fordi de frygter at tage fejl og uberettiget anklage medarbejderen for at have et alkoholmisbrug. Oftest viser det sig dog at problemet er helt reelt.

Fakta er, at når først medarbejderens alkoholproblem bliver synligt på arbejdspladsen, så har det sandsynligvis været et problem for vedkommende og dennes familie i adskillige år. Alkoholikeren holder desperat fast i sit arbejde for derved stadigvæk at kunne bilde sig selv (og omverdenen) ind, at vedkommende fungerer "normalt".

Et stigende antal sygemeldinger, fravær, dalende effektivitet, koncentrationsbesvær, indelukkethed og eventuelt vredesudbrud er typiske tegn på et fremadskridende misbrug hos medarbejderen. 

"Den svære samtale" med medarbejderen er nødvendig. Det er vigtigt at få professionel rådgivning inden denne samtale, da den aktive alkoholiker lever i benægtelse og sandsynligvis vil forsøge at negligere problemet. På Behandlingscenter Møllen har vi stor erfaring med arbejdsgiverrådgivning og vi deltager gerne i samtalen. 

Erik Hansen fra Behandlingscenter Møllen tager gerne en afklarende samtale med dig omkring din medarbejder. Erik er blandt andet specialuddannet til at udføre såkaldte "Interventioner". Måske har du set ham i TV2´s programrække "Ultimatum", hvor det er ham, som guider fortvivlede familier igennem processen med at overtale en pårørende til at gå i gang med en alkoholbehandling.

 

Ring og få en snak med Erik Hansen på 7026 1224/60224618 eller skriv til erikhansen@mollen.dk

Og husk - Det eneste du ikke må gøre er: INGENTING !!

Læs mere: http://www.soberspace.dk/arbplads.htm