Antabus og behandling med Antabus

Antabus og såkaldt "behandling" med Antabus er et udbredt fænomen i Danmark. 50 % af alt Antabus som fremstilles i verden bliver brugt i Danmark selvom resultaterne af Antabus er yderst ringe. Det skønnes at ca. 2 % har glæde af Antabusbehandlingen og alligevel udgør antabus 93 %, af alt den medicin der udskrives til alkoholafhægige!

Alternativ til Antabus er kognitiv terapi, som er et væsentligt element i Minnesota behandling og alkoholbehandling generelt.

Antabus® er en dansk opfindelse. Det anvendes i en helt anderledes og langt større målestok i Danmark end i noget andet land i verden. I Danmark er Antabus og behandling af alkoholproblemer næsten synonymt, hvilket er svært uhensigtsmæssigt.


Kontakt os

 

Antabus virkning - hvad er antabus?

Antabus virker på den måde, at det hæmmer den videre nedbrydning af et af alkoholens nedbrydningsprodukter. Dette stof (Acetaldehyd) ophobes så i organismen, og giver anledning til alkohol-Antabus reaktionen. Denne består af hovedpine, hjertebanken, kvalme, opkastninger, røde pletter og varmefornemmelse i huden. I det hele taget føler man sig dårligt tilpas. I sjældne tilfælde kan der komme blodtryksfald, og personen kan besvime. I meget sjældne tilfælde kan kredsløbet svigte, således at personen dør.

 

 

Antabus og behandling med AntabusAdvarsel: Pas på med Antabus!

Antabus er uegnet til behandling af alkoholisme, fordi det afholder alkoholikeren fra at arbejde med de problemer, der ligger til grund for misbruget af alkohol. De pårørende og alkoholmisbrugeren vil ofte stille sig tilfreds med, at der ikke bliver drukket lige nu. Ofte er planen at der så skal indrages en psykolog sammen med antabus indtaget. 

Vær opmærksom på at der er meget få psykologer som er uddannede til at behandle alkoholmisbrug. For overhovedet at profitere af psykologbehandling skal der som tommelfinger regel være: 6-9 måneders ædruelighed og en gennemført, vellykket, alkoholbehandling tilstede før psykologen forsvarligt kan gå i dybden med behandling.

For nogle kan alkohol-Antabus reaktionen dæmpes med antihistaminer ("køre- eller søsygepiller"). Mange alkoholmisbrugere ved dette og anvender antihistaminer, hvis de ønsker at drikke, mens de er på Antabus. Nogle behøver ikke at anvende antihistaminer, men kan, som man siger, "drikke sig igennem". Det vil sige, at de tolererer alkohol-antabus-reaktionen. Det kan bl.a. skyldes, at reaktionen er af meget forskellig styrke hos forskellige mennesker. Under alle omstændigheder er man ude i en farlig leg, hvis man eksperimenterer med antabus og alkohol - i sidste ende kan det koste en livet.

 

 

Antabus og behandling med AntabusBivirkninger ved Antabus

Der kan nævnes mange gener ved Antabusindtagelse. Træthed, svimmelhed, dårlig ånde, dårlig smag i munden, seksuelle problemer og meget mere. I hvor høj grad disse bivirkninger hænger sammen med psykologiske reaktioner (fx uvilje mod at indtage stoffet), om de er følger efter misbruget eller er egentlige bivirkninger, er ikke afklaret. 

Ofte administrerer omgivelserne Antabus for "at hjælpe alkoholikeren". Misbrugeren ønsker ofte selv dette. Der kan her være tale om et kompliceret spil om dominans, formynderi, ansvarsfritagelse og -forflygtigelse. I sådan en situation kan Antabus gøre langt mere skade end gavn.

Sommetider indtages Antabus i perioder, hvor den pågældende alligevel ikke ville have indtaget alkohol. Når alkoholikeren igen ønsker at indtage alkohol, ophører han/hun med Antabusindtagelsen. Der er tale om et spil, hvor både den som har misbruget, og den som "behandler" (ofte ægtefællen), demonstrerer, at de gør en indsats. Til gengæld sker der ikke så meget andet. Begge parter berøves således muligheden for at beskæftige sig med nogle mere væsentlige, men også langt vanskeligere behandlingsmæssige tiltag. Således kan man narre og spilde hinandens tid i årevis. I nogle tilfælde gør Antabus i behandlingen af mennesker med alkoholproblemer mere skade end gavn.

 

 

Campral

Campral er et middel som siges at hjælpe på drikke trangen. Dokumentationen for at Campral har nogen effekt er dårlig og nogen egentlig troværdig dokumentation herfor findes ikke. Campral er kendt for at give impotens hos en stor andel af brugerne. 

Impotens ved brug af Campral kombineret med antidepressiv medicin og antabus findes der ikke nogen undersøgelser af. Impotensen vil dog formodentlig være forholdsmæssigt højere ved en blanding af disse lægemidler. Antidepressiv medicin har hos de fleste mænd en stærk påvirkning af seksuallivet, manglende lyst og manglende ejakulation er ofte beskrevne bivirkninger.

Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen: DøgnTelefon 7026 1224

 

Link:

http://www.nyxforum.dk/sundhedsstyrelsen-med-nye-retningslinjer-om-antabus/
http://da.wikipedia.org/wiki/Antabus
http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article991929.ece
 

Behandlingscenter:

www.alkoholbehandling.net
http://afrusning.dk/afrusning-medicin