Alkoholbehandlingen - Sådan foregår det

Hvad er alkoholbehandling? På Behandlingscenter Møllen behandler vi efter Minnesotamodellen, som er den mest effektive behandlingsform der findes. 

Se filmen fra TV 2 om Behandlingscenter Møllen: Kaffe med Kurt

Ædru alkoholikere

Ædru alkoholikere forstår til fulde den aktive alkoholikers tankegang, følelserne, skammen og de alvorlige problemer som er drikkeriets tro følgesvend. Alle terapeuter på Behandlingscenteret er derfor ædru alkoholikere med behandlingsrelevante uddannelser. Vores rådgivere/vagter er ligeledes ædru alkoholikere, som har været ædru i mange år efter at have gennemført Minnesotabehandling.

Vi lægger meget stor vægt på det terapeutiske miljø, hvor det er altafgørende for en vellykket behandling, at du kan føle dig tryg og tillidsfuld, tør åbne dig og være helt ærlig omkring dig selv – alt sammen i en virkelig positiv, varm og imødekommende atmosfære.

Om total anonymitet

Hvis du ønsker det, behøver du ikke oplyse os om dit fulde navn. Du kan gennemføre opholdet 100 % anonymt.

Om ankomsten

Er du for påvirket til selv at rejse - og har du ikke nogen, som kan bringe dig hertil, henter vi dig gerne. Det er med i prisen.
Ved ankomsten til Behandlingscentret tager vi en kort og indledende snak med dig om din situation, som den er lige nu, din afhængighed, hvad, hvornår og hvordan du har brugt og indtaget alkohol.
Efter et lægecheck indkvarteres du i et hyggeligt og indbydende eneværelse. Hvis du har lyst på dette tidspunkt, viser vi dig resten af huset og hjælper dig i det hele taget med at finde dig til rette.

De følgende dage bliver der taget mere konkret fat om din situation. Du får en dybdegående snak med din personlige behandler og du lærer de andre i gruppen at kende. Da vi er et lille behandlingssted vil du ikke blive overvældet at et stort antal med-klienter. De 12 klienter der er plads til på Møllen lærer ret hurtigt hinanden at kende.

 

Om lægetilsyn

Snarest muligt efter din ankomst vil en af vores fasttilknyttede læger foretage en grundig undersøgelse af dig for at fastslå din almentilstand og klarlægge om særlige foranstaltninger skal iværksættes. Såfremt du har brug for en afrusning eller nedtrapning, planlægger vores læge det i samråd med dig.

Kontakt os

Om abstinensfri afrusning

Hvis der er behov for det, indledes den første del af din genopretning med en medicinsk baseret afrusning og/eller Nada-akupunktur.
Afrusningen fastlægges ud fra lægelige betragtninger og kriterier, og sikrer, at du slipper for de ellers meget ubehagelige abstinenser, du sandsynligvis vil få uden din sædvanlige indtagelse af alkohol.
Selve afrusningsfasen skal ydermere medvirke til, at du kan samle fysiske kræfter, og finde dig til rette. Vi hjælper dig igennem afrusningen så smertefrit, psykisk og fysisk, som muligt. Du har vort personales fulde opbakning og støtte døgnet rundt. Vi har ikke glemt, at frygten for abstinenser alene er drivkraft nok til at fortsætte drikkeriet.
I afrusningsperioden er du mest sårbar og måske også tilbøjelig til at opgive projektet og håbet om »et nyt og bedre liv« - allerede INDEN den egentlige behandling går i gang.
Men du ER allerede bedre på vej, end du måske SELV tror! Bare du holder ved ...

Om selve behandlingen

Ud fra Minnesota modellens principper guider vi dig til erkendelse og accept af dit problem og din sygdom.
Med dit eget og helt personlige potentiale angribes selve sygdommen - ikke dig som person!
Det bliver en udviklende og spændende tid for dig!

Behandlingen er MEGET koncentreret, og foregår som undervisningstimer, gruppeterapi og individuel terapi, besvarelse af skriftlige og personlige opgaver, følelsesrapporter, personlige samtaler med din rådgiver, gæsteforelæsninger, behandlingsfilm og deltagelse i AA-møder.

Gennem samværet med andre kommer du til at forstå dig selv, dine egne reaktioner, og hvorfor du må holde op med at drikke!
Mødet med andre klienter er en meget befriende, liv- og håbgivende oplevelse. Opdagelsen af, at masser af andre mennesker har levet i nøjagtig den samme tilstand af håbløshed, angst og ensomhed som en selv, er en meget stor befrielse for de fleste klienter - du er IKKE alene i hele verden om dette problem!

 

Du arbejder med din MENTALE ædruelighed - og ikke blot den fysiske!

  • Du får indsigt i benægtelsens grundlæggende væsen, forsvarsreaktioner og -mekanismer, vrede, glæde, sorg og
        samspilsroller.

  • Grundlaget til genskabelse af kontakten med dine ægte følelser og inderste ønsker lægges.

  • Dit selvværd og din selvtillid oparbejdes.

  • Du får erkendelse på områder som livsglæde, kerneværdier og livskvalitet. 

  • Du får øjnene op for nye og positive muligheder i dit liv som ædru.

  • Du får opfølgning og efterbehandling, så du stille og roligt kan vænne dig til dit nye liv.

I hver af de følgende 11 måneder efter behandlingens afslutning tilbydes du 1/1 dags individuel efterbehandling samt undervisning / samvær og erfaringsudveksling med andre færdigbehandlede klienter og din terapeut fra opholdet.

 

Vil du vide mere, kan du alle ugens dage ringe til vore døgntelefon på 7026 1224

  

Du kan også trykke her og betille materiel om Behandlingscenter Møllen 

 

Læs også om Medicinmisbrug